Terapie v Berouně

Poskytnu Vám podmínky, aby Váš vnitřní kompas ukazoval cestu domů

Terapeut a psychoterapeut Jan Pertlík

Jak terapie probíhá?

Terapie trvá obvykle 50 minut a může se opakovat podle toho, jak to klient potřebuje. Může to být však i jen několik setkání, záleží na tématu. Sejít se můžeme osobně v mé kanceláři v Berouně nebo on-line.

Během terapie si povídáme o tom, co Vás trápí. Budu se snažit vytvořit příjemné prostředí, kde můžete otevřeně mluvit. Moje role je spíše průvodcem než autoritou. Věřím, že vy sami máte schopnost najít řešení svých problémů, a já vám k tomu poskytnu podporu a prostor. Společně vytvoříme vhodné prostředí, která Vám ve Vaší životní situaci pomůže objevit souvislosti a možnosti řešení. 

Česká asociace pro psychoterapii logo

Při terapii se řídím Etickým kodexem ČAP. Zejména jednám vždy v zájmu klienta a dodržuji naprostou důvěrnost.

S čím Vám pomůžu ...

Vztahy
Smysl života
Životní změny
Sebevědomí a sebepojetí
Truchlení
Úzkosti
Smutek
Vztek a agrese
Samota
Motivace
Syndrom vyhoření
Deprese
.. a další
Terapeut a psychoterapeut Jan Pertlík

Já jsem Honza, moc mě těší ..

Vzpomínám si, jak při volbě budoucího povolání, jsem řekl, že bych chtěl být policistou nebo psychologem.

Toho prvního jsem už dosáhl - a během 16 let, kdy jsem u policie pracoval, jsem mnohokrát potkával lidi poznamenané rodinným prostředím, špatnými životními návyky nebo ztrátou smyslu života vůbec.

Nijak nechci hledat omluvu pro to, co tito lidé většinou skutečně udělali, ale každá věc má svůj rub a líc, a ten rub jaksi většinou nikdo neviděl, nebo vidět nechtěl.

Protože je mi bližší se snažit ostatní spíše pochopit, než je soudit, nechal jsem raději své hvězdy z výložek odletět někam na oběžnou dráhu a věnuji se terapii a psychoterapii.

Teď mám možnost při své práci více naslouchat a chápat. Považuji za výsadu být přítomen cestě Vašeho objevování, nalézání souvislostí a řešení. Chcete-li, kousek s Vámi půjdu.

 Je moudré hledat řešení problémů.
Lepší je objevovat příčiny a možnosti.

Certifikáty a diplomy

Univerzita Jana Ámose Komenského
Bc. - obor Vzdělávání dospělých
Komplexní vzdělávací program v PCA, přístupu zaměřeném na člověka, dle Carla Rogerse
akreditovaného Psychoterapeutickou společností České lekářské společnosti JEP
Výcvik v relaxačních technikách – Schultzův autogenní trénink
pod vedením PhDr. Gabriely Langošové, 40 hodin, PCA Institut Praha
Základní kurz Krizové intervence akreditovaného MPSV
pod vedením psychoterapeutky Romany Novotné, 24 hodin, MAVO s.r.o.

Můžu Vám podat pomocnou ruku?

Dáte mi svou důvěru? Jdeme do toho společně? To mě těší. Zarezervujte si termín schůzky nebo mě kontaktujte a společně se domluvíme.

Ceník

Individuální terapie
700 Kč/50 min
Pro objednání mě prosím kontaktujte na telefonním čísle nebo přes e-mail.
V případě, že hovor nepřijmu, zavolám Vám zpět.