Logo Terapie Beroun
Rezervovat termín
Rezervace

Něco málo o mně

Pracuji jako terapeut a poskytuji poradenství v oblasti duševního zdraví. Své služby nabízím osobně v Berouně nebo online formou.
Je moudré hledat řešení problémů. Nicméně lepší je objevovat příčiny a možnosti.

Je mi mnohem bližší se snažit ostatní spíše pochopit, než je soudit

Vystudoval jsem bakalářský studijní obor Vzdělávání dospělých na Univerzitě Jana Amose Komenského.

Dále jsem absolvoval Komunitně skupinový program v rámci Komplexního výcviku PCA přístupu zaměřeném na člověka, dle Carla Rogerse, v celkovém rozsahu 720 hodin. Program je součástí Komplexního psychoterapeutického výcviku v PCA, certifikovaného Českou asociací pro psychoterapii a schváleného Psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti JEP pro zdravotnictví. Výcvik v celkovém rozsahu 1440 hodin je ukončen závěrečnou zkouškou a udělením diplomu.

V životě jsem mnohokrát potkával lidi poznamenané rodinným prostředím, špatnými životními návyky nebo ztrátou smyslu života vůbec. Nechci hledat omluvu pro to, co tito lidé většinou skutečně udělali, ale každá věc má svůj rub a líc, a ten rub jaksi většinou nikdo neviděl, nebo vidět nechtěl.

Je mi bližší se snažit ostatní spíše pochopit, než je soudit.

Z toho důvodu se rád věnuji se terapii a psychoterapii. Chci při své práci více naslouchat a chápat. Považuji za výsadu být přítomen na cestě Vašeho objevování, nalézání souvislostí a řešení.

Univerzita Jana Ámose Komenského

bakalářský obor Vzdělávání dospělých

Komplexní vzdělávací program v PCA

přístup zaměřeném na člověka, dle C. Rogerse

Výcvik v relaxačních technikách

tzv. Schultzův autogenní trénink, 40 hod.

Základní kurz Krizové intervence

akreditovaný kurz pod MPSV, 24 hodin

Nabídnu Vám pomocnou ruku

Půjdeme do toho společně? Dáte mi svou důvěru? Rád Vám nabídnu pomocnou ruku. Kontaktujte mě nebo si rezervujte termín. 
Rezervace termínu
crossmenu